TKK Crux

Tartu Kaljuronimisklubi Crux on mittetulundusühing, mis on asutatud 2009. aasta sügisel. Meie eesmärk on klubilise tegevuse kaudu elavdada ja arendada kaljuronimist kui spordiala ja vaba aja veetmise võimalust nii Tartu linnas kui ka Eestis laiemalt. Kaljuronimine on tegevus, mis pakub mitmekesist ja huvitavat füüsilist ning vaimset enesearendamise võimalust nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Oma eesmärkide elluviimiseks viime läbi erinevaid tegevusi: regulaarseid treeninguid, klubiõhtuid, kus tutvustatakse kõike kaljuronimisega seotut, ühisväljasõite rahnudele ja kaljudele Eestis ja mujal, kaljuronimisvõistlusi ning muid ühisüritusi